New Choices BIE

http://www.newchoices.no/
Sikre fremtidig vekst, verdier og jobbskaping i Bergensregionen Norge har tusenvis av dyktige mennesker som b?de kan og vil jobbe, men alle f?r dessverre ikke sjansen til ? pr?ve seg. Det er paradoksalt at verdens rikeste land har for lite entrepren?rskapsvirksomhet og ikke nok arbeidsplasser til alle. New Choices mener bl. a. vi m? se tilbake for ? finne l?sningen p? ledigheten. Regionalt, nasjonalt og globalt er l?sningen den samme: 1. Det m? settes fokus p? viktigheten av jobbskaping. 2. De som har jobb m? hjelpe de som ikke har. I "gode, gamle dager" var det slik at om det var et prosjekt man ville realisere s? inviterte man til dugnad - noen la ned arbeidsinnsats og noen tegnet aksjer. Slik b?r det gj?res i dag ogs?. Bli derfor med p? Norges f?rste Jobbskapingsdugnad! New Choices inviterer deg, din bedrift, forening eller kommune til ? bli en del av et spennende jobbskapingsarbeid. Et prosjekt som gir mennesker muligheten til ? bidra i samfunnet, og oppleve gleden av ? v?re inkludert i arbeidslivet.