Tags:Internet
15000 VND King FPT l? c?ng th?ng tin tr?c tuy?n c?a FPT Telecom: c?p quang FPT, truy?n h?nh FPT, FPT Play Box... T? v?n c?c g?i c??c internet FPT v? ??ng k? l?p m?ng FPT! Th?ng tin li?n h?: - King FPT - ??a ch?: 154 Khu?t Duy Ti?n, Nh?n Ch?nh, Thanh Xu?n, H? N?i 100000 - S? ?i?n tho?i: 0339 810 834
Member count: 1-10