BAC - Business Analyst Training Center In Viet Nam
Edit

BAC - Business Analyst Training Center In Viet Nam

http://bacs.vn/
Tags:AnalyticsBusinessCenterEdTechITProductResearchServiceSoftwareTraining
BAC là đơn vị đào tạo Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA) đầu tiên tại Việt Nam. Nhà cung cấp đào tạo CNTT hàng đầu tại Việt Nam.
Likes
14585
Location: Vietnam, Binh Duong province, Thuan An City
Member count: 11-50
Phone: +84 90 931 07 68
Founded date: 2014

Mentions in press and media 5

DateTitleDescriptionCategoryAuthorSource
17.07.2019₹20 crore ...(Reuters file) ₹20 crore in ve...-Salman S.H...livemint.c...
19.12.2011BAC Closes...As Avi pointed out earlier, sh...--blogs.barr...
-Sachin Ban...Image Credit: Business Standar...--inc42.com/...
-Sachin Ban...Flipkart cofounder Sachin Bans...--inc42.com/...
-Sachin Ban...Flipkart cofounder Sachin Bans...--inc42.com/...