Edit

NorInnova Invest

https://www.norinnovainvest.no
Last activity: 08.10.2011
OM SELSKAPET NorInnova Invest AS er et investeringsfond med satsningsområde innenfor teknologi- og forskningsbaserte vekstselskaper i Nord-Norge. Fondet ble opprettet i 2007, og skal etter planen oppløses i 2022 Fondet investerer i i såkorn- og tidlige venturfase i vekstselskap med ambisjoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet bidrar med kapital, kompetanse og nettverk og vil være en aktiv partner gjennom styrearbeid. Fondet ble lukket 1.1.2013 for nyinvesteringer og gjør bare oppfølgingsinvesteringer i egen portefølje. NorInnova Invest AS samarbeider med de landsdekkende såkornfondene som er etablert i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Disse fondene investerer i noen spesielt utvalgte teknologiområder.
Mentions
1
Investment Type: Venture Capital

Mentions in press and media 1

DateTitleDescriptionSource
08.10.2011Dualog Receives NOK3M from Norinnova InvestDualog AS, a Tromsø, Norway-based company that develops, markets and sells proprietary mobile data c...finsmes.co...

Reviews 0

Sign up to leave a review

Sign up Log In