Fundusz Zal__kowy KPT
Edit

Fundusz Zal__kowy KPT

https://www.fzkpt.pl
Last activity: 25.08.2021
Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego poszukuje, inicjuje i inkubuje przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, w szczególności z województwa małopolskiego. Działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Fundusz zainteresowany jest pomysłami na wczesnym etapie jeszcze przed formalnym założeniem przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonej preinkubacji zakładane będą nowe podmioty (spółki prawa handlowego), których udziałowcami będą pomysłodawcy oraz Fundusz. Po pomyślnym zakończeniu inkubacji i uzyskaniu przez spółki „dojrzałości” inwestycyjnej Fundusz będzie wychodził ze spółek poprzez sprzedaż posiadanych udziałów. Dotychczas powołane przez Fundusz spółki to m.in.: http://lingapp.com http://www.iplacement.net/ http://www.istv.pl/ http://www.new-pick.com/ https://wiem.co/
Likes
1.14K
Mentions
2
Location: Poland, Lesser Poland Voivodeship
Employees: 1-10
Founded date: 2009
Investment Type: Venture Capital

Mentions in press and media 2

DateTitleDescriptionSource
25.08.2021START IN POLAND: самый быстрорастущий VC рынок Восточно-Евро...START IN POLAND: самый быстрорастущий VC рынок Восточно-Европейского региона. Часть 2: венчуры, гран...startupjed...
25.08.2021START IN POLAND: the fastest growing East European VC market...START IN POLAND: the fastest growing East European VC market. Part 2: ventures, grants and national ...startupjed...

Reviews 0

Sign up to leave a review

Sign up Log In