Edit

Carduso Capital

http://www.cardusocapital.com/
Last activity: 13.06.2016
Carduso Capital heeft een belangrijke functie in de waardevermeerdering en transformatie van kennis in rendabele technologische bedrijven. Niet alleen door te participeren met risicodragend kapitaal maar ook door actieve managementondersteuning en gebruik makend van het aanwezige, brede netwerk.
References
2
Investment Type: Venture Capital

Mentions in press and media 2

DateTitleDescriptionCategoryAuthorSource
16.05.2022Dutch-base...Groningen, the Netherlands-bas...funding n...Vishal Sin...siliconcan...
13.06.2016Carduso Ca...Carduso Capital Groningen-NL h...Netherland...-finsmes.co...