Tags:DevelopmentEstateMedTechReal
K2A är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. Vi har valt att kombinera bostadsportföljen med samhällsfastigheter, och även andra kommersiella fastigheter, för att därigenom stärka det löpande kassaflödet. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen (inklusive markanvisningar) omfattar cirka 4000 bostäder, varav cirka 2150 studentbostäder, cirka 1700 hyresbostäder och cirka 150 bostäder i samhällsfastigheter.
Likes
5698
Location: Sweden, Stockholm
Member count: 51-200
Phone: +46 10 510 55 10
Founded date: 2013

Investors 1

Mentions in press and media 1

DateTitleDescriptionCategoryAuthorSource
16.07.2021Diös to se...Diös to sell development right...--news.cisio...