?odzie Turystyczno-W?dkarskie Czy w letni, upalny dzie? mo?e by? co? przyjemniejszego ni? sch?odzenie si? w przyjemnej wodzie na ?rodku jeziora, maj?c pewno?? ?e tu? obok jest prywatna, ma?a ??d? turystyczna? Kilkudniowa wyprawa wraz z przyjaci??mi mo?e zamieni? si? w najlepszy wyjazd wakacyjny, dostarczaj?c wielu rado?ci i wra?e?. Zach?camy wi?c nie tylko do przejrzenia naszej oferty, ale te? zapoznania si? z opiniami innych ludzi na temat zar?wno wykonanej przez nas pracy jak i samej przyjemno?ci jak? jest posiadanie w?asnej ?odzi i u?ytkowanie jej. Zach?camy wi?c do kontaktowania si? z nasz? firm? mJachty. Zajmujemy si? projektowaniem i budowaniem ?odzi w?dkarsko-turystycznych, ich napraw? a tak?e zimowaniem. Remonty tego typu modeli nie stanowi? dla nas wyzwania, dlatego zapewniamy profesjonaln? i fachow? us?ug? wykonan? za rozs?dn?, satysfakcjonuj?c? cen?.